Pierwsza Rocznica Nadania Szkole Imienia Władysława Łokietka

      W dniu 18 października 2016 roku obchodziliśmy I ROCZNICĘ NADANIE IMIENIA SZKOLE i PRZEKAZANIA SZTANDARU.

      Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Haliny Kołodziejczyk oraz przywitania przybyłych gości: Pana Zenona Janusa – Wicestarostę Kieleckiego, Panią Teresę Dzik – Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Panią Renatę Kwas – Wizytatora z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny, Panią podinspektor Anetę Litwin z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Pana Pawła Żurka – Przewodniczącego Rady Rodziców oraz rodziców: Panią Jolantę Żurek i Panią Barbarę Iwanek.

      Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie II Szkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem „Nasz Patron – Władysław Łokietek”.

      Na I miejscu uplasowała się Emilia Korpacka (kl. III p), drugie zajęła Agata Foksa (III p), trzecie Monika Wiater (III p).

      Młodzież naszej szkoły z tej okazji przygotowała program artystyczny, po czym nastąpiło przejście pocztu sztandarowego i jego prezentacja. Następnie uczniowie klas pierwszych, liceum i technikum, złożyli uroczyste ślubowanie. Chłopcy z technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej otrzymali pamiątkowe tablety. Pozostali technicy i licealiści słuchawki.

      Potem przemaszerowaliśmy uliczkami grodu królewskiego do Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja w Chęcinach, gdzie odbyła się uroczysta msza, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Jan Kukowski.

      I tak oto ciekawy, obfitujący w mnóstwo wrażeń i przeżyć, dzień rozpoczął dalszą historię szkoły „Na Górce u Łokietka”.

Fotorelacja z uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia szkole

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

13 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

      Spotkanie rozpoczęło się uroczyście. Pierwsze słowa do społeczności szkolnej skierowała Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk. Były to życzenia pełne ciepłych słów nie tylko dla nauczycieli, ale dla wszystkich pracowników, bo Dzień Edukacji Narodowej to święto każdego, kto tworzył i tworzy ową społeczność szkolną. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Paweł Żurek.

      Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pań: wicedyrektor Teresy Jakubowskiej i Edyty Baran.

      Dziękujemy serdecznie młodym artystom za wspaniały, pełen pozytywnego żartu, występ.

      Powtórzmy za S. Kierkegaardem: „Być nauczycielem we właściwym sensie to znaczy być uczniem. Nauczanie zaczyna się wtedy, gdy Ty – nauczyciel – uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje”.

Warsztaty Gumtree ”Start do kariery”

W dniu 10 października 2016 roku uczniowie IV klas – technikum mechanicznego i mechatronicznego uczestniczyli w warsztatach poświęconych planowaniu kariery zawodowej w ramach programu „Start do kariery”.

Celem tego programu jest aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez dostarczenie jej niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz narzędzi pozwalających sprawnie wejść na rynek pracy, znaleźć wymarzoną pracę, zbudować poczucie dumy z posiadanego fachu.

Organizatorem akcji jest firma Gumtree – właściciel serwisu bezpłatnych ogłoszeń, a patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Agnieszkę Szefer – specjalistkę z branży HR, właścicielkę firmy Ginger Trainings z Krakowa, uczniowie dowiedzieli się jak efektywnie szukać pracy, przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, a przede wszystkim otrzymali informację „z pierwszej ręki” na co zwraca się uwagę w czasie procesu rekrutacji pracowników. Za organizację warsztatów w naszej szkole odpowiedzialna była Pani Izabela Banasik.

NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE

w zabytkowej Niemczówce

         W dniu 07 października 2016 roku gościliśmy w zabytkowej Niemczówce podczas czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Naszą szkołę godnie reprezentowała Pani Dyrektor – Halina Kołodziejczyk. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe. Oprawa artystyczna została przygotowana pod kierunkiem Pań: Teresy Jakubowskiej i Małgorzaty Kozak. Za przepiękny występ wokalny dziękujemy naszym młodym artystom: Magdalenie Zdeb (IIp), Patrycji Sikorskiej (Ip), Aleksandrze Zei (Ip), Aleksandrze Zapale (Ip), Bartkowi Piątkowi (IImt), natomiast Piotrowi Żurkowi za przygotowanie sprzętu technicznego.