LIST DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drogi Absolwencie!

dyrekcja-2019

      Przed Tobą wybór szkoły średniej, który będzie miał duży wpływ na Twoją przyszłość. Zanim wybierzesz, pomyśl, wybierz rozważnie- mądrze- wybierz nasza szkołę-Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Będzie to wybór ogromnie trudny, gdyż decyzję podejmujesz w czasie zagrożenia COVID- 19.
To my zapewnimy Ci bezpieczeństwo. Zadbamy o Twoje zdrowie w szkole o dużej powierzchni.

To my zapewnimy Ci dobre wykształcenie i przyjazny klimat.
Z nami nauka stanie się przyjemnością. Dzięki nam uzyskasz rzetelną wiedzę, będziesz mógł rozwijać swoje pasje, zainteresowania oraz osiągniesz życiowy sukces. Dowodem wysokiej jakości kształcenia są przede wszystkim wyniki naszych uczniów na egzaminach  maturalnych i egzaminach  potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną. Wprowadzamy nowe kierunki kształcenia, uczymy nowych technologii, dbamy o rozwój zdolnych uczniów, ale także wspieramy młodzież mającą trudności w nauce. Uczestniczymy w projektach unijnych. Nasza młodzież uzyskuje dodatkowe kwalifikacje i otrzymuje stypendia.
To my wychodzimy naprzeciw Tobie.

Drogi Absolwencie – wybierz najlepiej!!!

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
mgr Halina Kołodziejczyk

 

W trosce o Twoje zdrowie udostępniliśmy online podania/wnioski do wybranej szkoły w zakładce menu. Możesz wniosek tylko  wypełnić i odesłać. Dokumenty dostarczysz w terminie późniejszym. Możesz także wydrukować wniosek , wypełnić i skan lub zdjęcie przesłać na adres mail: zs2checiny@onet.pl .

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8-15, zatem możesz złożyć wniosek/ podanie do szkoły osobiście lub z rodzicem zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

Certyfikat „Szkoła z Życiem”

monika

Z ogromną radością informujemy, że Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach otrzymał Certyfikat „Szkoła z Życiem” za aktywną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizację akcji #KOMÓRKOMANIA w roku szkolnym 2019/2020, mającej na celu budowanie świadomości młodzieży i ich rodziców w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększenie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Przypomnijmy w  listopadzie 2019r. w naszej szkole pod patronatem Fundacji DKMS,  zorganizowaliśmy Dni Dawcy Szpiku pod hasłem: „Ty też uratuj komuś życie!” w ramach, których została przeprowadzona dla rodziców i uczniów  akcja edukacyjno-informacyjna na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz akcja rejestracyjna, podczas której do bazy potencjalnych Dawców dołączyć mogły kolejne osoby. Obszerna fotorelacja z akcji znajduje się na Facebooku.

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany był do wszystkich, którzy mieszczą się w przedziale wiekowym od 18 do 55 r. ż. oraz mają ogólny dobry stan zdrowia,  wagę min. 50 kg i bez większej nadwagi.

Koordynator akcji składa szczególne podziękowania  za ogromne zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia następującym uczennicom: Karolinie Myśliwiec, Katarzynie Gajek, Natalii Gogół, Magdalenie Szczurkowskiej, Milenie Polak, Monice Cholewie, Izabeli Szymoniak.

Pamiętajmy:

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

„Szkoła wolna od dymu tytoniowego”

      W ramach realizacji programu „Szkoła promująca zdrowie” w czasie zdalnego nauczania uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach wzięli udział w projekcie pod hasłem: „Szkoła wolna od dymu tytoniowego”. We wszystkich klasach koordynator programu przeprowadził prelekcje online na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych, a także o potrzebie stworzenia bezpiecznego środowiska do nauki i rozwoju umiejętności, sprzyjającemu  dbaniu o zdrowie oraz budowaniu relacji międzyludzkich. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy sukces i nasza szkoła będzie wolna od dymu tytoniowego a  konsekwentna postawa będzie wzorem pozytywnych zachowań prozdrowotnych zachęcających do zdrowego stylu życia.

Dla wszystkich palaczy jeszcze niezdecydowanych, aby zerwać z nałogiem zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami: https://youtu.be/Mujnugrdsk4

https://youtu.be/-ObsKKsOhnk

Na zakończenie projektu młodzież wykonała plakaty  tematyczne, które prezentujemy poniżej. Dziękujemy wszystkim uczniom za piękne prace.

IX TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

sztandar

sztandar1

W dniu  6 marca 2020r. Sylwia Ziętal, Anna Krasowska i Klaudia Pietrzykowska uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach im. Wł. Łokietka reprezentowały szkołę w Konkursie Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym. Konkurs odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i stanowił pierwszą część IX  Wojewódzkiego Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Natomiast  drugi etap –  rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry został odwołany na październik 2020r.

Ostatecznie Anna Krasowska, uczennica klasy IPDR w I etapie  obejmującym test wiedzy zdobyła  III miejsce. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Wojewódzki Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych został umieszczony w Wykazie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych  w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Gratulujemy sukcesu!