Narodowe Czytanie 2018

      W sobotnie przedpołudnie 8 września, w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się głośne czytanie powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Wśród kieleckich liceów naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy drugiej liceum – Sylwia Ziętal i Wiktoria Danielewska,  które przedstawiły fragment części pierwszej powieści. Opiekunkami dziewcząt były Panie: Teresa Jakubowska i Ewa Dziedzic.

GOŚCIE Z WINNICY

      W ramach współpracy Starostwa Powiatowego  ze Stowarzyszeniem Nasz Dom” z Ukrainy w naszej szkole naukę podjęło 9 uczniów z Winnicy, którzy będą kształcić się w technikum informatycznym (7 osób)  i liceum ogólnokształcącym prawno – policyjnym (2 osoby). Goście przyjechali w piątek razem z rodzicami. Zostali powitani przez Pana Wicestarostę Zenona Janusa Panią Dyrektor Szkoły Halinę Kołodziejczyk.

Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim

      W roku szkolnym 2018/2019 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczyna udział w projekcie „Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Wsparciem zostanie objęta  klasa II mtm, w której uczy się 12 uczniów w zawodzie technik mechatronik i 11 uczniów w zawodzie technik mechanik. Głównym celem będzie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców i ich profilu działalności.

      Uczniowie zostaną oddelegowani do zakładu pracy na 1 dzień w tygodniu (7 godzin) przez 2 lata trwania nauki.

      Grupa 1 w zawodzie technik mechanik będzie realizowała zajęcia praktyczne w firmie „Tawol”, PUH M Bajek, C. Bajek, D. Piegza ( z podziałem na 2 zespoły 5 i 6 osobowe), a grupa 2 w zawodzie technik mechatronik w firmie „Defro” sp. z o.o.,  ( z podziałem na 2 zespoły 6 osobowe).

       Dodatkowo pracodawcy skierują uczniów na kursy specjalistyczne:

      Propozycja Firmy Defro – Programowanie Obrabiarek CNC

      Propozycja Firmy Tawol – Badanie magnetyczno – proszkowe TUV

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

    W poniedziałek 03 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

     Uroczystość rozpoczęła się wspólnym  odśpiewaniem  hymnu Polski.

   Następnie Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk bardzo serdecznie powitała uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz Pana wicestarostę Zenona Janusa,  Pana Pawła Żurka – Przewodniczącego Rady Rodziców.

     W swojej wypowiedzi Pani Dyrektor przypomniała przypadającą na pierwszego września 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    Nauczycielom, wychowawcom życzyła cierpliwości, ciekawych pomysłów i wspaniałych efektów pracy, natomiast uczniom entuzjazmu i sukcesów w nauce.

INFORMACJA

       Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach informuje, że absolwenci klasy III liceum i klasy IV technikum mogą odbierać świadectwa dojrzałości w dniu 3 lipca (wtorek) od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.