KSZTAŁCENIE DUALNE

       W roku szkolnym 2018/2019 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczyna udział w projekcie „ Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Wsparciem zostanie objęta  klasa II mtm w której uczy się 12 uczniów w zawodzie technik mechatronik i 11 uczniów w zawodzie technik mechanik. Głównym celem będzie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców i ich profilu działalności.

Uczniów zostaną oddelegowanie do zakładu pracy na 1 dzień w tygodniu (7 godzin) przez 2 lata trwania nauki.

Grupa 1 w zawodzie technik mechanik będzie realizowała zajęcia praktyczne w firmie Tawol”, PUH M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza (z podziałem na 2 zespoły 5 i 6 osobowe), a grupa 2 w zawodzie technik mechatronik w firmie „Defro” sp. z o.o., (z podziałem na 2 zespoły 6 osobowe).

Dodatkowo pracodawcy skierują uczniów na kursy specjalistyczne:

       Propozycja Firmy Defro – Programowanie Obrabiarek CNC

       Propozycja Firmy Tawol – Badanie magnetyczno – proszkowe TUV

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

– F O T O R E L A C J A –
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

« 1 z 2 »

Pola Nadziei – inauguracja

      W dniu 9 października 2018 roku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu: Kasia Gajek, Kasia Pobocha, Justyna Górska i Różalska Sylwia,  wspólnie z opiekunem i założycielką klubu panią Teresą Jakubowską, wzięli udział w uroczystej inauguracji akcji Pól Nadziei 2018/2019. Uwieńczeniem spotkania było wspólne sadzenie cebulek żonkilowych na rabatce przed Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Część tych cebulek zostanie posadzona przed naszą szkołą.

    Pola Nadziei to program stworzony 60 lat temu przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka. Celem programu jest pozyskanie środków na potrzeby hospicjów i propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Akcja ma wymiar społeczny. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych – dzieci i młodzieży szkolnej, rośnie w społeczeństwie świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. Akcja „Pola nadziei”, to nie tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjno-szkoleniowa, dzięki której w kolejnych szkołach powstają grupy charytatywne, które opiekują się chorymi lub tworzą grupy wolontariuszy niemedycznych. Co symbolizuje żonkil? Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie, a dzisiaj żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia.

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

Dyrektor

       W dniu 3 października 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Uroczysta Gala, podsumowująca wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła. Organizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Targi Kielce.

         Pierwszy etap konkursu polegał na przedstawieniu w formie pisemnej, wdrożenia innowacji pedagogicznej pt. „Edukacja prawno-policyjna” i eksperymentu pedagogicznego. pt. Policjanci w służbie historii”. Za tę część odpowiedzialne były: pani Aneta Litwin i pani Monika Sobura – Święs.

         Po zakwalifikowaniu  się do drugiego etapu należało przygotować film na temat: Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Uczniowie z klas  policyjno – prawnych  z panią Moniką Soburą – Święs, przy pomocy ucznia II klasy technikum, Bartosza Cioska, nagrali film przedstawiający klasy mundurowe i sposób realizacji innowacji pedagogicznej.

         Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka w Chęcinach zostało Nominowane przez Komisję Konkursową w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

MISTRZOSTWA POWIATU KIELECKIEGO PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Dziewczęta naszej szkoły najlepsze w powiecie

      W dniu 3 października 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Piłki Nożnej Dziewcząt na Orliku w Chęcinach. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny ze  szkół ponadgimnazjalnych z: Bodzentyna, Chęcin, Chmielnika, Łopuszna.

      Organizatorami sportowego przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w  Kielcach i Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Za przebieg i przygotowanie turnieju odpowiedzialni byli Pani Monika Sobura – Święs i Pan Zbigniew Kowalicki. Sędzią głównym turnieju był Pan Piotr Kaczmarczyk.

      Uroczystego otwarcia zawodów  dokonała  Pani Halina Kołodziejczyk, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

      Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Dziewczęta wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem motorycznym i technicznym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż drużyna z Chęcin, bez straty bramki, zachowując komplet 9 punktów, zdobyła TYTUŁ

Mistrza Powiatu Kieleckiego Piłki Nożnej na Orliku!

  Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Sosnowska, Karolina Myśliwiec, Magdalena Dercz, Wiktoria Danielewska, Nikola Boryka, Katarzyna Gajek, Angelika Chwastek, Alicja Serafin,  Monika Cholewa, Weronika Kot, Kinga Szczepańczyk. Trenerem zespołu była Pani Monika Sobura – Święs.

Końcowa klasyfikacja:

 I miejsce – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

                        II miejsce – Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie

    III miejsce – Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie

   IV miejsce – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

Gratulacje  Dziewczyny!!!