Dzień Papieski 2016

      „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami Miłosierdzia!” – tak brzmi hasło XVI Dnia Papieskiego, który przeżywaliśmy w kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Wypełnia nas radość i wdzięczność Bogu za święte życie Papieża Polaka i jego kanonizację.

      Celem tegorocznego Dnia Papieskiego było odnalezienie w nas samych miłosierdzia. Ojciec Święty w czasie swego długiego pontyfikatu pokazał, że miłosierdzie należy okazywać każdemu człowiekowi. Podczas swoich pielgrzymek w różne miejsca świata upominał się o tych, którzy byli bezbronni, wykorzystywani i samotni. Mówił, że „potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem”.

      Prawdę tę, również z całą mocą potwierdziła, młodzież naszej szkoły. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej liceum: Weronika Miernik, Maja Bielecka, Magdalena Zdeb, Kinga Syzdół, Jakub Czarnecki, Piotr Szczepanik pod czujnym okiem Pani Teresy Jakubowskiej, Pani Elżbiety Grzywy i Księdza Tomasza Zielenia przygotowali na ten temat montaż słowno – muzyczny.

Pasjonaci IT

      Dnia 17 października uczniowie II klasy liceum ogólnokształcącego: Maja Bielecka, Aleksandra Piwowar, Aleksandra Zapała, Magdalena Zdeb, Aleksandra Żurek, Dawid Kuchta, Piotr Szczepanik i Kacper Śliwa, pod opieką Pani Izabeli Banasik uczestniczyli w wydarzeniu „Pasjonaci IT- jak zarobić w sieci?” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Lekcja otwarta z wykorzystaniem tablicy interaktywnej odbędzie się

28 października 2016 roku o godz. 12.30.

Lekcję przeprowadzi Pani Anna Pakuła w pracowni 102 z matematyki.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor ZS Nr 2 w Chęcinach
mgr Halina Kołodziejczyk

Pierwsza Rocznica Nadania Szkole Imienia Władysława Łokietka

      W dniu 18 października 2016 roku obchodziliśmy I ROCZNICĘ NADANIE IMIENIA SZKOLE i PRZEKAZANIA SZTANDARU.

      Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Haliny Kołodziejczyk oraz przywitania przybyłych gości: Pana Zenona Janusa – Wicestarostę Kieleckiego, Panią Teresę Dzik – Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Panią Renatę Kwas – Wizytatora z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pana Roberta Jaworskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny, Panią podinspektor Anetę Litwin z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Pana Pawła Żurka – Przewodniczącego Rady Rodziców oraz rodziców: Panią Jolantę Żurek i Panią Barbarę Iwanek.

      Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie II Szkolnego Konkursu Historycznego pod hasłem „Nasz Patron – Władysław Łokietek”.

      Na I miejscu uplasowała się Emilia Korpacka (kl. III p), drugie zajęła Agata Foksa (III p), trzecie Monika Wiater (III p).

      Młodzież naszej szkoły z tej okazji przygotowała program artystyczny, po czym nastąpiło przejście pocztu sztandarowego i jego prezentacja. Następnie uczniowie klas pierwszych, liceum i technikum, złożyli uroczyste ślubowanie. Chłopcy z technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej otrzymali pamiątkowe tablety. Pozostali technicy i licealiści słuchawki.

      Potem przemaszerowaliśmy uliczkami grodu królewskiego do Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja w Chęcinach, gdzie odbyła się uroczysta msza, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Jan Kukowski.

      I tak oto ciekawy, obfitujący w mnóstwo wrażeń i przeżyć, dzień rozpoczął dalszą historię szkoły „Na Górce u Łokietka”.

Fotorelacja z uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia szkole

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

13 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

      Spotkanie rozpoczęło się uroczyście. Pierwsze słowa do społeczności szkolnej skierowała Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk. Były to życzenia pełne ciepłych słów nie tylko dla nauczycieli, ale dla wszystkich pracowników, bo Dzień Edukacji Narodowej to święto każdego, kto tworzył i tworzy ową społeczność szkolną. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Paweł Żurek. Czytaj dalej