INFORMACJA

       Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach informuje, że absolwenci klasy III liceum i klasy IV technikum mogą odbierać świadectwa dojrzałości w dniu 3 lipca (wtorek) od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      W dniu 22 czerwca  2018 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Zaproszenie na  uroczystość przyjęli: Pan Michał Godowski – Starosta Kielecki, Pan Paweł Żurek  – przewodniczący Rady Rodziców, Pani Grażyna Podsiadło –  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców  oraz rodzice.

      Po okolicznościowych przemówieniach Pani Dyrektor Haliny Kołodziejczyk zaproszonych gości nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Wyróżniono również najlepszych wolontariuszy, sportowców, uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

      Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Zuzanna Żurek uczennica klasy I AP liceum oraz Mateusz Ziara– uczeń klasy I technikum informatycznego.

      Następnie Pan Starosta Michał Godowski wręczył Nagrody Starosty Powiatu Kieleckiego. Otrzymały ją: Sylwia Ziętal – uczennica klasy 1AP liceum oraz Sebastian Puchała – uczeń klasy III technikum.

      Nagrody Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach otrzymali: Patrycja Sikorska kl. II p, Aleksandra Zeja kl. II p.

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Ola Zeja, która podziękowała Dyrekcji, Nauczycielom za rok wytężonej pracy. Życzyła wszystkim bezpiecznego odpoczynku i słonecznych dni.

      Wszystkim życzymy odpoczynku, słońca, uśmiechu i bezpiecznych wakacji!

Nie ma zdjęć w tej galerii.

Policjanci w służbie historii

      Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji w 2018 roku zorganizowała II edycję konkursu pn. „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Uczniowie w 2 lub 3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania 3 zadania, m.in. odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii, nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci oraz zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach zgłosiła uczniów kształcących się w pierwszej klasie o profilu policyjnym do organizowanego przez IPN i KGP konkursu „Policjanci w służbie historii”. Jednocześnie opiekunem merytorycznym została podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach, wybierając wspólnie z trojgiem uczniów postać Jana Piwnika Ponurego na bohatera swojej pracy konkursowej.

      Przy udziale policjanta z Wydziału Prewencji KMP w Kielcach uczniowie wzięli udział w organizowanych przez IPN w Krakowie – warsztatach. Pani Aneta Litwin nawiązała kontakt oraz zorganizowała spotkanie z siostrzenicą Jana Ponurego, Panią Teresą Piwnik, dzięki czemu uczniowie mogli zwiedzić rodzinny dom, poznać jego życiorys i zobaczyć pamiątki z nim związane, jak również odwiedzić polanę Wykus. Nagrany materiał z poznanych miejsc, wywiadów z rodziną Ponurego, przeprowadzenie żywej lekcji historii w LO im. P. Ściegiennego w Kielcach doprowadziły do nagrania filmu o Ponurym, który jako jeden z zadań przesłano do IPN. Duże zaangażowanie policjantów KMP w Kielcach spowodowały, że uczniowie pierwszej klasy liceum o profilu mundurowym spośród 113 szkół znaleźli się w gronie 57 zakwalifikowanych do dalszego etapu.

      Wysoki poziom przygotowanej pracy spowodował, że uczniowie Wiktoria Danielewska, Wiktoria Ciechańska, Sebastian Skowronek wraz z opiekunem merytorycznym Panią Anetą Litwin otrzymali wyróżnienie. Należy nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych jakie otrzymają, ich praca zostanie opublikowana na stronie internetowej IPN. Powyższe działania znakomicie wpisują się w program kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Targi Pracy 2018

      W dniu 15 czerwca 2018 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod Basztami”  w Chęcinach miały miejsce XLIV Powiatowe Targi Pracy, podczas których mogliśmy zaprezentować ofertę edukacyjną szkoły. Naszą placówkę godnie reprezentowały: Ola Zeja i Patrycja Sikorska, uczennice drugiej klasy policyjno – prawnej.  Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.