Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
oraz na terenie wokół szkoły

pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

pdf