DLA RODZICÓW

SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

odbędą się w podanych terminach:

  1. 28 wrzesień 2017 r. (czwartek) godz. 16.00
  2. 28 listopad 2017 r. (wtorek) godz. 16.00 poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2017/2018
  3. 9 styczeń 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2017/2018
  4. 8 luty 2018 r. (czwartek) godz. 16.00 poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2017/2018
  5. 27 marzec 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2017/2018
  6. 22 maja 2018 r. (wtorek) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2017/2018