DLA RODZICÓW

SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

odbędą się w podanych terminach:

  1. 18 września 2018 r. (wtorek) godz. 16.00
  2. 07 listopada 2018 r. (środa) godz. 16.00 poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
  3.  05 grudnia 2018 r. (środa) godz. 16.00 poinformowanie rodziców uczniów poszczególnych klas przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2018/2019
  4. 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 16.00 –poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2018/2019
  5. 20 marca 2019 r. (środa) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2018/2019
  6. 15 maja 2019 r. (środa) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2018/2019