DLA RODZICÓW

SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

odbędą się w podanych terminach:

  1. 17 września 2019 r. (wtorek) godz. 16.00
  2. 05 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 16.00 poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
  3.  10 grudnia 2019 r. (wtorek) godz. 16.00 poinformowanie rodziców uczniów poszczególnych klas przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2019/2020
  4. 23 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 16.00 –poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2019/2020
  5. 24 marca 2020 r. (wtorek) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2019/2020
  6. 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2019/2020