EGZAMINY Z KWALIFIKACJI

Harmonogram egzaminów styczeń 2020 - informacja strona szkolna1

Chęciny dnia 14.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Opłaty za egzamin zawodowy – informacja ze strony OKE Łódź

Szanowni Państwo,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że opłaty 30 dni przed dniem egzaminu mają obowiązek wnieść następujące osoby:

– absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – na podstawie art. 44zzzu ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto:

23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Wysokość opłat na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. wynosi 182,44 zł, w tym:

  • za egzamin w części pisemnej: 60,81 zł
  • za egzamin w praktycznej: 121,63 zł.

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

  • imię i nazwisko,
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
  • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.

Informacja jest pod adresem: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=285