KADRA

DYREKCJA
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  W CHĘCINACH

DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Społeczny Wicedyrektor – mgr Teresa Jakubowska
Koordynator ds. Zawodowych – mgr inż. Tomasz Głogowski
Koordynator internatu – mgr Iwona Bielicz

KADRA PEDAGOGICZNA
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

pasek1

Język polski

mgr Teresa Jakubowska, mgr Ewa Dziedzic wychowawca kl. III MTM

pasek1

Język angielski

mgr Edyta Baranwychowawca kl. VI EOM, mgr Magdalena Wodeckawychowawca kl. I TIM

pasek1

Język niemiecki

mgr Renata Bitner- Nożyńska wychowawca kl. II AP LO

pasek1

Język rosyjski

mgr Renata Bitner- Nożyńska wychowawca kl. II AP LO

pasek1

Wiedza o kulturze

mgr Teresa Jakubowska, mgr Ewa Dziedzic

pasek1

Wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. II TIM

pasek1

Matematyka, Matematyka w praktyce

mgr Elżbieta Skucińska, mgr Andrzej Bożekwychowawca kl. II MTM, mgr Adam Syska

pasek1

Fizyka

mgr Halina Kołodziejczyk, mgr Andrzej Bożek – wychowawca kl. II MTM

pasek1

Biologia

mgr Anita Michalska

pasek1

Chemia

mgr Małgorzata Sulej

pasek1

Geografia

mgr Małgorzata Sulej

pasek1

Przyroda, Biologia, Edukacja do bezpieczeństwa,Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anita Michalska – wychowawca kl. I AP LO

pasek1

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Wioletta Kierczyńska

pasek1

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Sobura – Święs – wychowawca kl. III AP LO, mgr Zbigniew Kowalicki

pasek1

Informatyka

mgr Halina Kołodziejczyk, mgr Elżbieta Skucińska, mgr inż. Stanisław Wójtowicz

pasek1

Religia

ks. mgr Tomasz Zieleń, mgr Elżbieta Grzywa

pasek1

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski, mgr inż. Marek Krzywicki, mgr inż. Stanisław Wójtowicz, mgr inż. Janusz Zegadło

pasek1

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. VI MTM, mgr inż. Michał Chojnecki

pasek1

Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne

mgr inż. Artur Mendak

pasek1

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Agnieszka Robak

pasek1

Wychowawcy w internacie

mgr Iwona Bielicz – koordynator, mgr Małgorzata Kozak, mgr Wioletta Kierczyńska, mgr Jarosław Stefański, mgr Elżbieta Grzywa, mgr Anita Michalska – wychowawca kl. I AP LO

pasek1

Edukacja policyjno-prawna, Edukacja policyjna, Edukacja prawna

mgr Aneta Litwin

pasek1

Podstawy psychologii

mgr Teresa Jakubowska

pasek1

Biblioteka

mgr Waldemar Trepka