KADRA

DYREKCJA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  W CHĘCINACH

DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Społeczny Wicedyrektormgr Teresa Jakubowska

KADRA PEDAGOGICZNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

pasek1

Język polski

mgr Teresa Jakubowskawychowawca kl. III P LO, mgr Ewa Dziedzic wychowawca kl. II MTM

pasek1

Język angielski

mgr Edyta Baranwychowawca kl. III EOM, mgr Magdalena Wodeckawychowawca kl. IV MTM, mgr Katarzyna Turekwychowawca kl. II P LO

pasek1

Język niemiecki

mgr Renata Bitner- Nożyńska wychowawca kl. I AP

pasek1

Język rosyjski

mgr Renata Bitner- Nożyńska wychowawca kl. I AP

pasek1

Wiedza o kulturze

mgr Teresa Jakubowska, mgr Ewa Dziedzic

pasek1

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. I TIM

pasek1

Matematyka, Matematyka w praktyce

mgr Halina Kołodziejczyk mgr Anna Pakuławychowawca kl. I MTM, mgr Teresa Bruderek, mgr Andrzej Bożek, mgr Adam Syska

pasek1

Fizyka

mgr Halina Kołodziejczyk, mgr Andrzej Bożek

pasek1

Biologia

mgr Anita Michalska

Chemia

mgr Małgorzata Sulej

pasek1

Historia

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. I TIM, mgr Teresa Bruderek

pasek1

Przyroda

mgr Anita Michalska

pasek1

Podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Iwona Bielicz, mgr Iwona Kosztołowicz

pasek1

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Sobura – Święs , mgr Zbigniew Kowalicki

pasek1

Religia

ks. mgr Tomasz Zieleń, mgr Elżbieta Grzywa

pasek1

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski, mgr inż. Marek Krzywicki, mgr inż. Stanisław Wójtowicz,mgr inż. Tomasz Głogowski, mgr inż. Janusz Zegadło

pasek1

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. III MTM, mgr inż. Michał Chojnecki

pasek1

Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne

mgr Artur Mendak

pasek1

Wychowawcy w internacie

mgr Iwona Bielicz – koordynator, mgr Ewa Dziedzic, mgr Małgorzata Kozak, mgr Iwona Kosztołowicz

pasek1

Edukacja policyjno-prawna, Edukacja policyjna, Edukacja prawna

mgr Aneta Litwin

pasek1

Podstawy psychologii

mgr Teresa Jakubowska

pasek1

Biblioteka

mgr Waldemar Trepka