KONTO RADY RODZICÓW

Informujemy, iż Rada Rodziców posiada konto bankowe

w Banku Spółdzielczym w Chęcinach o numerze:

12 8493 0004 0050 0873 7658 0001

na które można wpłacać dobrowolną składkę na Radę Rodziców.

Za wpłaty serdecznie dziękujemy!