KURSY KWALIFIKACYJNE

mały1

Harmonogram zjazdów kursów kwalifikacyjnych
w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram E19-ko1

pasek1

Harmonogram M19 -MAJ-CZER

pasek1

A62-semII