MATURA 2019

Matura 2019 – ważne daty

pexels-photo-58457-2-e1507206610683_small

 • Do 30 września musisz złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną
 • Do 7 lutego należy złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną. Razem z deklaracją wyboru przedmiotów możesz złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb specjalnych – dotyczy to uczniów posiadających np. orzeczenie o potrzebie kształcenia, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
 • Do 6 marca poznasz dokładny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminów maturalnych, który zostanie ogłoszony przez dyrekcję szkoły.
 • Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej? Zatem ważnym terminem dla Ciebie jest 23 kwietnia! Do tego czasu możesz złożyć do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, jeżeli uzyskałeś tytuł laureata lub finalisty z olimpiady z innego przedmiotu niż wskazałeś w deklaracji
 • 26 kwietnia – odbędzie się zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
 • 6-23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego. Dokładny harmonogram dla poszczególnych przedmiotów dostępny tutaj: MATURA 2019– TERMINY EGZAMINÓW? (od str. 3)
 • 9-22 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 9-22 maja (z wyjątkiem 12 i 19 maja) – część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 3-19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (uwaga! Aby wziąć udział w terminie dodatkowym, musisz złożyć specjalny wniosek do dyrektora szkoły)
 • 3-8 czerwca – część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • 4 lipca – ogłoszenie wyników matura 2019, odebranie świadectw dojrzałości
 • Nie zawsze wyniki z egzaminu maturalnego są takie jak tego oczekujemy. Jeżeli czeka Cię egzamin poprawkowy – do 11 lipca musisz złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do takiego egzaminu
 • 20 sierpnia – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 20-21 sierpnia – część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 11 września – ogłoszenie wyników matury po terminie poprawkowym, odebranie świadectw dojrzałości

pasek1

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku