OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA PZS W CHĘCINACH 2019/2020

 • Oferta dla gimnazjum

   Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68

  zs2checiny@onet.pl, www.zsp-checiny.cal.pl

   

  OFERTA DLA GIMNAZJUM

  W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:

  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka (3-letnie)

  • Klasa z innowacją pedagogiczną  „ Edukacja prawno – policyjna” /rozszerzenie: historia, WOS/
  • Klasa z innowacją pedagogiczną  „Dietetyka i rekreacja ruchowa” /rozszerzenie: j. angielski, biologia/
  • klasa o profilu ogólnym - rozszerzenia : do wyboru po pierwszej klasie
  • klasa o profilu administracyjno – biurowym /rozszerzenie: j. angielski, matematyka/

  Technikum im. Władysława Łokietka (4-letnie) kształcące w zawodach:

  • technik logistyk /rozszerzenia: j. angielski, geografia/
  • technik mechatronik /rozszerzenia: matematyka, fizyka/
  • technik mechanik /rozszerzenia: matematyka, fizyka/
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /rozszerzenia: j. angielski, matematyka/
  • technik informatyk /rozszerzenia: matematyka, j. angielski)
  • technik elektryk /rozszerzenia: matematyka, fizyka/
  • technik hotelarstwa /j. angielski, j. niemiecki/
  • technik analityk /rozszerzenia: biologia, chemia/
  • technik organizacji turystyki/rozszerzenia: j. angielski, j. niemiecki/
  • technik usług fryzjerskich /rozszerzenia: j. angielski, chemia/
  • technik geolog /rozszerzenia: matematyka, geografia/

  Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach:

  • operator obrabiarek skrawających
  • kierowca mechanik
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń
  • elektromechanik
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechatronik
  • kucharz

  SZKOŁA OFERUJE:

  1. Naukę w placówce z certyfikatami: „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, „ Szkolny   Klub   Wolontariatu”, „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”, „Moja firma w mojej gminie”,  „Szlachetnej Paczki”, „Szkoła Bez Przemocy”.
  2. Naukę w placówce z Nominacją do nagrody „Laur Michała Anioła” w Kategorii Kreatywna  i Innowacyjna Szkoła.
  3. Atrakcyjne kierunki kształcenia.
  4. Wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.
  5. Bezpłatne zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów maturalnych i zawodowych,
  6. Dodatkowe zajęcia z psychologii, zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe.
  7. Nieodpłatne kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji: prawo  jazdy kategorii B, kursy fryzjerskie, usługi kosmetyczne, opiekuna medycznego.
  8. Wyjazdy na Staże zagraniczne i praktyki w ramach projektów do krajów: Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Niemcy,  Austria, Ukraina, Portugalia.
  9. Udział uczniów liceum ogólnokształcącego w projekcie” Polsko-litewskie doświadczenia edukacyjne chęcińskich uczniów”- wyjazd zagraniczny do Wilna (Litwa).
  10. Dualne kształcenie zawodowe.
  11. Rozwój zainteresowań: koło teatralne, taneczne, fotograficzne, muzyczne, krajoznawczo-turystyczne „Wędrowniczek”.
  12. Pomoc materialną (finansową) dla uczniów- potrzebujący otrzymują stypendia socjalne, a najlepsi-stypendia za wyniki w nauce.
  13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  14. Udział w programie „Szkoła promująca zdrowie”.
  15. Udział w organizowanym „Pikniku u Łokietka”.
  16. Zakwaterowanie w internacie.
  17. Wyżywienie w szkolnej stołówce (niższe ceny dla uczniów).

   Zapraszamy!!!

   

 • Oferta dla szkoły podstawowej

  Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68

  zs2checiny@onet.pl, www.zsp-checiny.cal.pl

   

  OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:

  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka (4-letnie)

  • klasa prawnicza   /rozszerzenie: historia, WOS/
  • klasa humanistyczna / rozszerzenie: język polski, historia)
  • klasa medyczna  /rozszerzenie: biologia, chemia/
  • klasa matematyczno - geograficzna/rozszerzenie: matematyka, geografia/
  • klasa matematyczno - informatyczna: /rozszerzenie: matematyka, informatyka /
  • klasa językowa: /rozszerzenie: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski/

  Technikum im. Władysława Łokietka (5-letnie) kształcące w zawodach:

  • technik logistyk /rozszerzenia: geografia/
  • technik mechatronik /rozszerzenia: fizyka/
  • technik mechanik /rozszerzenia: matematyka/
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /rozszerzenia: język angielski/
  • technik informatyk /rozszerzenia: język angielski)
  • technik elektryk /rozszerzenia:  fizyka/
  • technik hotelarstwa /język  angielski/
  • technik analityk /rozszerzenia: chemia/
  • technik organizacji turystyki /rozszerzenia: język angielski/
  • technik usług fryzjerskich /rozszerzenia:  biologia /
  • technik geolog /rozszerzenia: geografia/

  Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) kształcąca w zawodach:

  • operator obrabiarek skrawających
  • kierowca mechanik
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń
  • elektromechanik
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechatronik
  • kucharz

  SZKOŁA OFERUJE:

  1. Naukę w placówce z certyfikatami: „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”, „ Szkolny   Klub   Wolontariatu”, „Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II”, „Moja firma w mojej gminie”,  „Szlachetnej Paczki”, „Szkoła Bez Przemocy”.
  2. Naukę w placówce z Nominacją do nagrody „Laur Michała Anioła” w Kategorii Kreatywna  i Innowacyjna Szkoła.
  3. Atrakcyjne kierunki kształcenia.
  4. Wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.
  5. Bezpłatne zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów maturalnych i zawodowych,
  6. Dodatkowe zajęcia z psychologii, zajęcia taneczne, zajęcia sprawnościowe.
  7. Nieodpłatne kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji: prawo  jazdy kategorii B, kursy fryzjerskie, usług kosmetycznych, opiekun medyczny.
  8. Wyjazdy na staże zagraniczne i praktyki w ramach projektów do krajów: Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Niemcy,  Austria, Ukraina, Portugalia.
  9. Dualne kształcenie zawodowe.
  10. Rozwój zainteresowań: koło teatralne, taneczne, fotograficzne, muzyczne, krajoznawczo-turystyczne „Wędrowniczek”.
  11. Pomoc materialną (finansową) dla uczniów- potrzebujący otrzymują stypendia socjalne, a najlepsi-stypendia za wyniki w nauce.
  12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  13. Udział w programie „Szkoła promująca zdrowie”.
  14. Udział w organizowanym „Pikniku u Łokietka”.
  15. Zakwaterowanie w internacie.
  16. Wyżywienie w szkolnej stołówce (niższe ceny dla uczniów).

  Zapraszamy !!!

 • Oferta dla dorosłych

  Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68

  zs2checiny@onet.pl, www.zsp-checiny.cal.pl

   

  OFERTA DLA DOROSŁYCH

  W roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie nabór do następujących typów szkół:

  Szkoła Policealna  kształcąca w zawodach - zaoczna - BEZPŁATNA

  • technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) -1,5 roku-  NOWOŚĆ
  • opiekun medyczny -1 rok-  NOWOŚĆ
  • technik usług kosmetycznych -2 lata-NOWOŚĆ

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -BEZPŁATNE

  • 3 letnie na podbudowie gimnazjum

  Liceum Ogólnokształcące jest szkołą kształcącą w formie zaocznej (piątek, sobota ,dwa razy w miesiącu), Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła zaoczna – możesz więc pracować i zdobywać wykształcenie średnie bez radykalnych zmian w swoim trybie życia. Bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą nauczycielską.

  W naszym liceum prowadzimy zajęcia zgodnie z podstawami programowymi MEN. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia czy historia, ale też z informatyki czy podstaw przedsiębiorczości. Nauczysz się również języka obcego.

  Kończąc naukę będziesz mógł przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości, a jeśli będziesz chciał kontynuować z nami edukacyjną przygodę i zdobyć konkretne umiejętności, czekają  na Ciebie technika w szkole policealnej.

  Do naszego Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej i skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum – bez egzaminów wstępnych!

  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

  Czas trwania: 1,5 roku System nauki: co dwa tygodnie, popołudniami w piątki oraz w soboty( lub do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

  • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
  • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
  • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

  Podczas zajęć poruszane są takie kwestie jak m.in.:

  • ergonomia w procesie pracy,
  • podstawy prawa pracy,
  • podstawy przedsiębiorczości,
  • techniczne bezpieczeństwo pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego.

  Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

  • podstawy prawa pracy
  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • ocena ryzyka zawodowego
  • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
  • ergonomia w procesie pracy
  • zagrożenia w środowisku pracy
  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

  Czas trwania: 1 rok System nauki: 3 dni w tygodniu ( do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
  • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
  • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
  • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
  • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

  Ponadto nauczysz się:

  • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

  Zyskasz dodatkowe korzyści:

  • odbędziesz ciekawe praktyki
  • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach

  Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

  • szpitalach
  • zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • hospicjum
  • domu pomocy społecznej

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  Czas trwania: 2 lata System nauki: 3 dni w tygodniu( do ustalenia ze słuchaczami).

  NAUKA BEZPŁATNA

           Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp, ciała. Przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą, dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów, dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka. Na ten kierunek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane sztuką kosmetyki. Nasza Szkoła dysponuje pracownią, wyposażoną w najnowszy sprzęt do pielęgnacji twarzy i ciała. Na kierunku technik usług kosmetycznych poznasz wiele tajników sztuki kosmetycznej. Nasza Szkoła kładzie nacisk zarówno na wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

  U nas nauczysz się:

  • pielęgnacji i upiększania oczu, twarzy, szyi
  • pielęgnacji różnych rodzajów cery
  • pielęgnacji całego ciała
  • wykonywania manicure i pedicure
  • pielęgnacji skóry głowy i włosów
  • technik usuwania nadmiernego owłosienia
  • wykonywania profesjonalnego makijażu.

  Technik usług kosmetycznych może podjąć pracę w :

  • gabinetach kosmetycznych
  • salonach SPA
  • gabinetach pięknych dłoni i stóp
  • gabinetach odnowy biologicznej

  Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

  • anatomia i fizjologia
  • język angielski zawodowy
  • technologia informacyjna
  • higiena
  • podstawy psychologii
  • dermatologia
  • fizykoterapia
  • podstawy żywienia
  • działalność gospodarcza
  • chemia kosmetyczna
  • kosmetologia
  • wizaż
  • pracownia kosmetyki
  • pracownia wizażu
  • pracownia chemii kosmetycznej.

    Zapraszamy!!!

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

   Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
  ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny
  tel. 41 315 10 68

  zs2checiny@onet.pl, www.zsp-checiny.cal.pl

   

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE- NOWOŚĆ

  W roku szkolnym 2019/2020  PZS w Chęcinach prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodach:

  TECHNIK MECHANIK

  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  TECHNIK MECHATRONIK

  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  TECHNIK INFORMATYK

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  FRK.04.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych .

  OPIEKUN MEDYCZNY

  MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  BHP

  BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

   Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

  Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych.

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe, to kursy prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia zawodowego.

  Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.

  Zdobycie dwóch kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem średniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

  Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

  W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

  • szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
  • gimnazjum,
  • zasadnicza szkoła zawodowa,
  • technikum,
  • liceum ogólnokształcące,
  • wyższa uczelnia

  Zapraszamy!!!