OFERTA EDUKACYJNA

Na kolejny rok szkolny 2018/2019 prowadzimy rekrutację do klas pierwszych następujących szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Władysława Łokietka

 • klasa z innowacją pedagogiczną prawno – policyjną /rozszerzenie: historia, WOS/
 • klasa o profilu ogólnym
 • klasa administracyjno-biurowa /rozszerzenie: język angielski, matematyka/

TECHNIKUM im. Władysława Łokietka

 • technik geolog
 • technik mechatronik
 • technik mechanik
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik logistyk
 • technik hotelarstwa
 • technik analityk
 • technik obsługi turystycznej
 • technik usług fryzjerskich

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  im. Władysława Łokietka

 • kucharz
 • operator obrabiarek skrawających
 • kierowca mechanik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • drukarz
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter mechatronik

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy lub ciała, dłoni i stóp