OGŁOSZENIE

 UWAGA SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

      Zgodnie z wytycznymi MEN od 18 maja br. przywracamy realizację zajęć na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Pierwszy po długiej przerwie zjazd odbędzie się zgodnie z planem w dniach 22-24 maja 2020 roku. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach kursu konieczna będzie zgoda słuchacza.

      Niezbędne będzie zachowanie bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Obowiązywać będzie noszenie maseczek oraz zachowanie odległości ok. 2m.

Halina Kołodziejczyk-

Dyrektor PZS w Chęcinach

Zasady organizacji zdalnego nauczania od 4 maja 2020 r.

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
od 4 maja 2020 r.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka w Powiatowym Zespole Szkół   w Chęcinach  jest realizowana na odległość do 24 maja 2020 roku.
 2. Podstawową formą komunikacji wychowawców, nauczycieli z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny oraz droga mailowa.
 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest regularne, codzienne logowanie się na dzienniku elektronicznym wpisanie tematu lekcji i zadanie pracy domowej.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji na aplikacji Discord https://discordapp.com/download .
 5. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z uczniami o-nline na innych platformach typu ZOO, Messenger itp. po udostępnieniu linka przed zajęciami  dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły.
 6. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Tematy realizowanych lekcji uwzględniają podstawę programową.
 7. Nadzór nad przebiegiem procesu zdalnego nauczania sprawuje wicedyrektor PZS w Chęcinach pani Elżbieta Skucińska.
 8. Obowiązuje dostosowany Szkolny System Oceniania  opracowany przez zespoły przedmiotowe w oparciu, o który będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce. Przy ocenianiu należy jednak uwzględnić specyfikę związaną z okresem kwarantanny, sytuację rodzinną uczniów związaną z ograniczeniami wynikającymi z dostępności do Internetu, komputerów i urządzeń multimedialnych. Ocenianie powinno być prowadzone z zachowaniem rozwagi i rozsądku. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub urządzeń multimedialnych dopuszcza się wykonywanie zadań w wersji papierowej i przesyłanie zdjęć lub skanów prac w wersji elektronicznej. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się inne możliwości komunikacji między nauczycielem i uczniem. Od uczniów oczekujemy zaangażowania w realizację zajęć prowadzonych na odległość. Liczymy na współpracę w tym zakresie z rodzicami.
 9. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, będzie mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata będzie  można realizować zdalnie w tym roku szkolnym.
 10. Praktyki zawodowe, zajęcia w kształceniu praktycznym realizowanych u pracodawców przewidziane do realizacji w tym roku szkolnym będą zrealizowane po powrocie do szkoły
 11. Nauczyciele, realizując naukę na odległość w ramach nauczania indywidualnego zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w miarę możliwości online na w/w platformach.
 12. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne powinni stosować sposoby i metody pracy online na w/w platformach.
 13. Zajęcia realizowane w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego MG.19 są dalej zawieszone ze względu na brak możliwości realizacji kształcenia praktycznego, będą realizowane po powrocie do szkoły.
 14. We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzje będzie podejmować w ramach swoich kompetencji Dyrekcja PZS w Chęcinach  oraz Rada Pedagogiczna PZS w Chęcinach.

 

Dyrektor PZS w  Chęcinach

Halina Kołodziejczyk

ZMIANA TERMINÓW DNI ZAJĘĆ WOLNYCH

        Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczeniami COVID – 19 oraz organizacji pracy Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach ulega zmianie wykaz dni wolnych na rok szkolny 2019/20. Przesunięte zostają terminy dni zajęć wolnych z 4,5,6 maja 2020 roku na 8,9,10 czerwca 2020 roku jako dni przeznaczone na maturę pisemną z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNEGO I egzaminu ZAWODOWEGO

egzaminy2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

>>>Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku<<<

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Pożegnanie absolwentów 2020 PZS w Chęcinach

zak2020

Szanowni rodzice,
Drodzy absolwenci

    Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia spotykaliśmy się w szkole, aby po raz ostatni odczytać listy poszczególnych klas, symbolicznie sprawdzić obecność, wręczyć świadectwo, uścisnąć rękę na pożegnanie i … wyprawić w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. Dzisiejsza sytuacja zagrożeniem COVID– 19 zmusza nas do niecodziennego zakończenia roku szkolnego poprzez wysłanie skanów świadectw ukończenia szkoły.

Wszystkim absolwentom liceum ogólnokształcącego i technikum składam serdeczne gratulację. Szczególne gratulacje kieruję do absolwentów, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Gratuluję także tym uczniom (już absolwentom), którzy osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursów przedmiotowych, wszystkim, którzy pracowali na dobre imię szkoły reprezentując nas z sukcesem na różnych szczeblach zawodów, w tym także sportowych.

Dziękuję wszystkim za to, że odpowiadaliście na wezwania Waszych nauczycieli , że braliście udział w konkursach, olimpiadach, wolontariacie, honorowym krwiodawstwie. Za to, że chętnie zawsze braliście udział w uroczystościach szkolnych występując na scenie , gdzie przekazywaliście wiele cennych prawd.

Drodzy absolwenci

Przed wami seria egzaminów maturalnych. Jestem przekonana, że wszyscy jesteście przygotowani i zdolni na tyle, aby je zdać. Życzę Wam , by umysły wasze nie uległy stresowi, by każdy egzamin był zdany na miarę zdolności. Czasem trzeba odrobinę szczęścia , którego również wam życzę.

     Drodzy absolwenci, życzę Wam połamania piór i umysłów na czekających Was egzaminach, życzę udanych decyzji dotyczących wyboru szkół bądź pracy zawodowej, życzę powodzenia w życiu osobistym, a rodzicom i nauczycielom składam gratulacje i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w kształtowaniu postaw i umysłów młodych ludzi.
Życzę wszystkim absolwentom sukcesów i powodzenia w dorosłym już życiu, wszystkiego dobrego !

Halina Kołodziejczyk

 dyrektor PZS w Chęcinach

LIST DO ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Drogi Absolwencie!

dyrekcja-2019

      Przed Tobą wybór szkoły średniej, który będzie miał duży wpływ na Twoją przyszłość. Zanim wybierzesz, pomyśl, wybierz rozważnie- mądrze- wybierz nasza szkołę-Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Będzie to wybór ogromnie trudny, gdyż decyzję podejmujesz w czasie zagrożenia COVID- 19.
To my zapewnimy Ci bezpieczeństwo. Zadbamy o Twoje zdrowie w szkole o dużej powierzchni.

To my zapewnimy Ci dobre wykształcenie i przyjazny klimat.
Z nami nauka stanie się przyjemnością. Dzięki nam uzyskasz rzetelną wiedzę, będziesz mógł rozwijać swoje pasje, zainteresowania oraz osiągniesz życiowy sukces. Dowodem wysokiej jakości kształcenia są przede wszystkim wyniki naszych uczniów na egzaminach  maturalnych i egzaminach  potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną. Wprowadzamy nowe kierunki kształcenia, uczymy nowych technologii, dbamy o rozwój zdolnych uczniów, ale także wspieramy młodzież mającą trudności w nauce. Uczestniczymy w projektach unijnych. Nasza młodzież uzyskuje dodatkowe kwalifikacje i otrzymuje stypendia.
To my wychodzimy naprzeciw Tobie.

Drogi Absolwencie – wybierz najlepiej!!!

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
mgr Halina Kołodziejczyk

 

W trosce o Twoje zdrowie udostępniliśmy online podania/wnioski do wybranej szkoły w zakładce menu. Możesz wniosek tylko  wypełnić i odesłać. Dokumenty dostarczysz w terminie późniejszym. Możesz także wydrukować wniosek , wypełnić i skan lub zdjęcie przesłać na adres mail: zs2checiny@onet.pl .

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8-15, zatem możesz złożyć wniosek/ podanie do szkoły osobiście lub z rodzicem zachowując wszelkie środki ostrożności.

 

Skany świadectw ukończenia szkoły

Ogłoszenie dla absolwentów PZS w Chęcinach
Skany świadectw ukończenia szkoły

      Z uwagi na  zaistniałą sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 świadectwa  ukończenia szkoły dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum będą zeskanowane i przesłane pocztą mailową. Na pisemną prośbę absolwenta mogą być odebrane osobiście, ale tylko w przypadkach szczególnych, uzasadnionych w wyznaczonym terminie.