Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym

 poczetPOCZET SZTANDAROWY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHĘCINACH
ZWYCIĘZCĄ  TURNIEJU

       W dniu  23 marca 2018r. Aleksandra Piwowar, Patrycja Sikorska, Zuzanna Żurek uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach im. W. Łokietka  reprezentowały szkołę w Konkursie Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym.

Konkurs odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i stanowił pierwszą część VII  Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych dla uczniów szkół wszystkich poziomów. Do testu wiedzy przystąpiło 57 uczniów.

Organizatorami turnieju byli:  Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Sikorskiego w Kielcach. Honorowy patronat turnieju: Ministerstwo Obrony Narodowej , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego , Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Turniej składał się z dwóch części:

–  testu wiedzy o  polskich symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym, w którym Aleksandra Piwowar i Patrycja Sikorska uzyskały ex aequo  IV miejsce,

–  rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry, w pełnym wyposażeniu ze sztandarem wraz z insygniami.

 Siódma edycja Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych odbyła  się 13 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach, przy ul. Zimnej 16.

W drugiej części rywalizacji POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHĘCINACH REPREZENTOWALI:

PATRYCJA SIKORSKA – dowódca pocztu,

ALEKSANDRA ZEJA – asysta pocztu,

PIOTR WOJSA – sztandarowy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w VII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych 2018 zwyciężyła drużyna z Powiatowego Zespołu  Szkół w Chęcinach.

Za przygotowanie młodzieży do turnieju odpowiedzialny  był nauczyciel wychowania fizycznego pani  Monika Sobura – Święs.

       W dniu 2 maja 2018r. o godz. 12.00 na Rynku przy Urzędzie Miasta w Kielcach, podczas miejskich uroczystości Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom turnieju. Nagrody uczniom wręczą  przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta.

Gratulujemy sukcesu!

ŚWIĘTO SPORTU SZKOLNEGO

      W dniach 21 i 23 marca 2018r. w ramach Szkolnego Dnia  Sportu, w  naszej szkole odbył się Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. Organizatorami  turniejów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Monika Sobura – Święs i Pan Zbigniew Kowalicki.

Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt:

I miejsce i Tytuł Mistrza Szkoły zdobyła  klasa I ap LO

II miejsce – klasa III p LO

III miejsce – klasa II p LO

 Klasyfikacja końcowa Turnieju Piłki Nożnej Chłopców:

 I miejsce i Tytuł Mistrza Szkoły zdobyła  klasa III p LO

II miejsce – klasa IV mtm Technikum

III miejsce – klasa II eomtm Technikum

Królem strzelców turnieju został Grzegorz Włosiński, uczeń klasy IV mtm.  

      W dniu 28 marca 2018r. odbył się apel, na którym Pani Halina Kołodziejczyk, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach dokonała uroczystego wręczenia pucharów zwycięzcom zawodów.

      Dobra zabawa i wspaniała atmosfera towarzyszyła tegorocznej, szkolnej imprezie sportowej.  Świetną i zaciętą grę wszystkich drużyn, a co najważniejsze „fair play” podziwiała duża grupa kibiców.

      Mamy nadzieję, że w przyszłym roku turnieje, również będą się  cieszyły, tak dużym zainteresowaniem.

WIELKANOC Z PCK 2018

„WIELKANOC Z PCK”

pck-2018W dniach  23 i 26 marca 2018 r. Szkolne Koło PCK  aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję pomocy świątecznej, organizowaną  pod hasłem:

„WIELKANOC Z PCK”

Zbiórka żywności, środków czystości i pieniędzy odbyła się  na terenie Pasażu Świętokrzyskiego w Kielcach. Nasi uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka wraz z opiekunami Szkolnego Koła PCK: Panią Moniką Soburą – Święs i Panią Anitą Michalską niezwykle aktywnie wspierali akcję.

W zbiórce uczestniczyło 5 uczniów, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Byli to:

Żurek Zuzanna, Danielewska Wiktoria, Gajek Katarzyna, Górska Justyna, Niziołek Bartosz.

Zebrane finanse zostaną przekazane na Schronisko Ofiar Przemocy PCK w Kielcach, przy ul. Okulskiej. Natomiast żywność i środki czystości zebrane  w ramach akcji „ Wielkanoc z PCK „ wsparły  rodziny  uczniów z naszej szkoły, najbardziej  potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, za wsparcie naszych działań.

Wyjazd do Kielc

27 marca klasa druga technikum wzięła udział w spektaklu profilaktycznym pt. „Ćpunka” , który miał miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wyjazd stał się również okazją do zwiedzenia jednego z najważniejszych zabytków Kielc –  bazyliki katedralnej.

Opiekunem młodzieży była pani Ewa Dziedzic