II GRA MIEJSKA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

      Z przyjemnością zawiadamiamy, że 25 X 2018 przeprowadziliśmy w naszej szkole II Turniej Anglojęzyczny z cyklu Gra Miejska.

Zaproszeni gimnazjaliści i uczniowie klas ósmych z okolicznych Szkół Podstawowych rozwiązywali zadania językowe zgodnie z zasadami gry terenowej. Z powodu zimna i deszczu nasze punkty musiały zostać zaaranżowane w budynku szkolnym. Zrezygnowaliśmy z zaplanowanej wizyty w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz punktu na Rynku Głównym. Dzięki bliskiej lokalizacji Biblioteki Miejskiej mogliśmy jedynie skorzystać  z bogatego księgozbioru tej placówki, gdzie nasi zawodnicy rozwiązywali zadanie literackie pod opieką Pani Kierownik .

Wyzwania były bardzo zróżnicowane: wywiad w języku angielskim z wizytatorem Kuratorium Oświaty  w Kielcach, wieloletnim nauczycielem języka angielskiego – Panem Piotrem Zimochem, identyfikowanie języków europejskich w utworach muzycznych, zdobywanie informacji dotyczących historii miasta w języku angielskim, ćwiczenie wymowy w łamańcach językowych…., ale najatrakcyjniejszym zadaniem była nauka tańca z pochodzącym z Kuby, anglojęzycznym instruktorem fitnessu – Panem LazaroLazo.

Zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego   w Chęcinach,  II miejsce zdobyła grupa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sobkowie,  III natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy. Tylko jeden punkt mniej uzyskali gimnazjaliści z Zajączkowa i Gnieździsk, co dało im ex aequo IV miejsce.

Drodzy Uczniowie, spisaliście się wspaniale! Miło było widzieć Was uśmiechniętych, zaangażowanych, roztańczonych, szlifujących swój angielski. Gratulujemy!

Nasi uczniowie także spisali się na piątkę. Sprawnie przeprowadzili zadania w punktach, pokazali młodszym kolegom nasze przyjazne kąty , a i sprzęt działał bez zarzutu… Bardzo dziękujemy Ani, Kamili, Patrycji, Paulinie, Dawidowi, Sebastianowi, Łukaszowi  i Marcinowi.

Serdecznie dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom, nauczycielom języka angielskiego z wymienionych szkół za współpracę i przygotowanie swoich  uczniów  do konkursu.

Nad prawidłowym przebiegiem II Gry Miejskiej czuwali experci językowi: Pan Piotr Zimoch-wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Pan Sławomir Sobocki , doradca metodyczny Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Pan Sławomir Sobocki dodatkowo zapoznał nauczycieli języka angielskiego z ofertą szkoleń , konferencji i konkursów przygotowanych przez ŚCDN na bieżący rok szkolny.

Bardzo dziękujemy naszym zacnym gościom za przybycie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Wspomnienie Jana Pawła II

      Dnia 16 października 2018 roku minęło 40 lat, kiedy wybrano Polaka Karola Wojtyłę – Jana Pawła II na stolicę Piotrową, dlatego w Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 23 października 2018 roku w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel poświęcony idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu naszego wielkiego Rodaka, Świętego Papieża, Jana Pawła II. To właśnie Papież Jan Paweł II najlepiej znał, rozumiał i kochał swoją Ojczyznę. Tę miłość wyraził całym swoim życiem i głębokim nauczaniem.

      Jan Paweł II ujmował miłość Ojczyzny przede wszystkim poprzez pryzmat głębokiej wiary. Często powtarzał, że „Ojczyzna, obok rodziny, należy do najcenniejszych darów Bożych w perspektywie doczesnej. Ojczyna jest darem, a miłość do niej jest zadaniem każdego jej obywatela”. Stąd właśnie miłość stanowi ideę nadrzędną, całościującą refleksje papieskie na temat Ojczyzny.

      Prawdę tę, również  z całą mocą potwierdziła, młodzież naszej szkoły. Uczniowie: Wiktoria Danielewska (kl. II AP), Zuzanna Żurek (kl. II AP), Kinga Szczepańczyk (kl. I AP), Magdalena Szczurkowska (kl. I AP), Monika Cholewa (I AP), Krzysztof Jaros (I AP), Bartłomiej Nowak (kl. I TIM) przygotowali na ten temat montaż słowno – muzyczny.

Mam Talent

      W dniu 14 października 2018 roku odbył się VI Gminny Mam Talent. Z wielką radością informujemy, iż Zwycięzcą tej edycji został uczeń naszej szkoły- Krzysztof Jaros.