PODANIE/WNIOSEK

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Łokietka w  Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach
dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum
im. Władysława Łokietka w  Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach
 dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum
im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Władysława Łokietka w  Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w  Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach
na rok szkolny 2019/2020

Załącznik Nr 1 – wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

docpdf

Załącznik Nr 2 – wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Łokietka w Chęcinach
dla Dorosłych

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Internatu
w  Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej

docpdf