PROJEKTY

p1

Projekty, to atrakcyjna metoda nauki. Dają one wiele możliwości uczniom i nauczycielom, uatrakcyjniają lekcje, sprawiają, że nauka, nie jest monotonna i nudna. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 rozpoczęli pracę w kilku projektach unijnych. Poniżej przedstawiamy każdy z projektów, które obecnie są realizowane w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach. Efekty pracy uczniów w ramach przedsięwzięć edukacyjnych można śledzić w zakładce „Projekty”.

aisek

      Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z największą na świecie, niezależną  organizacją studencką AIESEC, działającą na poziomie lokalnym i międzynarodowym, zrzeszającą młodych ludzi ze 122 krajów.

      Cyklicznie gościmy wolontariuszy z różnych krajów, którzy prowadzą zajęcia z naszymi uczniami. Do tej pory mieliśmy niebywałą przyjemność gościć studentów z Ukrainy, Japonii, Chin, Indonezji, Kirgistanu i Indii. Językiem roboczym jest zawsze język angielski. W ramach tych spotkań odbywają się warsztaty kulturowe, podczas których nasi wychowankowie zapoznają się     z historią i kulturą poszczególnych krajów, ich tradycjami i zwyczajami. Rozmawiają na temat tradycyjnej kuchni i systemu szkolnictwa; uczą się podstawowych zwrotów w różnych językach,    a nade wszystko mają okazję przekonać się, że świat jest „globalną wioską” i jedyne, co nas dzieli to często tylko położenie geograficzne. Nasi uczniowie za każdym razem przekonują się jak wiele ich łączy z rówieśnikami z innych krajów: wspólne hobby, sport, ulubiona muzyka, moda, formy spędzania wolnego czasu. Kolejną wartością tych spotkań jest wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji w realnych sytuacjach.

      Cieszymy się, że w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny będziemy gościć wolontariuszy z AIESEC. Pozostaną z nami od 9 do 11 stycznia.  Czekamy na nich z niecierpliwością.

p2

      Nauczyciele również się uczą – nasza szkoła objęta została projektem „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”, w ramach którego nauczyciele biorą udział w Programie „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

      Sześciu pedagogów już wróciło ze szkolenia, które odbyło się we włoskim mieście Rimini, zaś kolejna grupa – pięciu nauczycieli – na początku 2017 roku wyjeżdża na kurs doskonalący do Wielkiej Brytanii. W gronie nauczycieli objętym szkoleniem znaleźli się nauczyciele przedmiotów językowych, informatycznych oraz tzw. „ścisłych”: Izabela Banasik, Edyta Baran, Andrzej Bożek, Renata Bitner-Nożyńska, Iwona Kosztołowicz, Mariola Kur, Anita Michalska, Anna Pakuła, Małgorzata Sulej, Katarzyna Turek oraz Magdalena Wodecka.

      Innowacyjne metody nauczania oraz nowoczesne technologie – podnoszenie wiedzy w tym zakresie oraz umiejętność jej zastosowania to główny cel projektu. By ten cel osiągnąć nauczyciele zapoznają się zarówno z teorią jak i praktyką – biorą udział w szkoleniach obejmujących zajęcia wykładowo-warsztatowe oraz odwiedzają zagraniczne szkoły. Wyjazdy dają również szansę na porównanie systemów edukacyjnych, podstaw programowych, zasad oceniania oraz nawiązanie współpracy z zagraniczną kadrą pedagogiczną oraz wymianę doświadczeń. Ponadto nauczyciele zapoznają się z odwiedzanym krajem – jego zabytkami, kuchnią i kulturą.

      Nauczyciele zapewniają, że chcą łączyć tradycję z nowoczesnością, więc zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują na swoich zajęciach. Nasza szkoła wprowadza uczniów do wirtualnych muzeów i bibliotek, zachęca do korzystania z e-podręczników, obok zaprzyjaźnionych kredy i tablicy lekcje ubogacają prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia na tablicach interaktywnych. Oswajamy nowoczesność, by jeszcze lepiej uczyć i wychowywać.

p3

      Program ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 2015 roku, a na priorytet 3 (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) przewidziano w latach 2016-2020 ponad 150 mln złotych.

      Zespół Szkół Nr 2 jako szkoła ponadgimnazjalna może aplikować do priorytetu 3 NPRCz. Oznacza to, że możemy zakupić książki, będące w aktualnej ofercie księgarskiej, z wyłączeniem podręczników. Nasza szkoła, licząca ponad 170 uczniów ma szansę zakupienia nowości na kwotę piętnastu tysięcy złotych (15000,- zł). Aplikować można raz w ciągu wymienionych czterech lat (2016-2020).

      Wniosek o wsparcie finansowe w ramach priorytetu 3. NPRCz został złożony za pośrednictwem organu prowadzącego do wojewody świętokrzyskiego, który ostatecznie wnioski rozpatruje i przyznaje dotacje na zakup nowości książkowych.

Planujemy także, za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego przeprowadzenie ankiety wśród naszych uczniów z zapytaniem: „Jakie książki chciałbyś znaleźć na półce w bibliotece szkolnej i przeczytać je”. Termin przeprowadzenia ankiety: styczeń 2017 roku.

p4

      Od roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – „Specjalista na europejskim rynku pracy”

      W projekcie udział weźmie 32 uczniów Technikum Nr 1 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach. Są to uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik i technik mechanik.

      Na przełomie maja i czerwca 2016r. pierwsza grupa uczniów: Piotr Żurek, Łukasz Jakubowski, Patryk Gabryś, Sylwester Pękalski, Kamil Cygan, Adam Kuchta, Daniel Domagała i Michał Myśliński wraz z nauczycielami Panem Zbigniewem Kowalickim oraz Panem Markiem Krzywickim realizowała przez 4 tygodnie praktyki zagraniczne w Stafford w Anglii.

      W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik i technik mechanik podnosili swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę i umiejętności praktyczne poprzez poznanie warsztatów samochodowych w kraju odbywania stażu. Doskonalili umiejętności związane z obsługą pojazdów zgodnie z europejskimi standardami, oraz poznawali procedury i technik pracy na różnych stanowiskach i maszynach w obiektach przemysłowych. Zakres i forma staży zagranicznych odpowiadała zainteresowaniom i preferencjom uczniów, również w kontekście późniejszej pracy zawodowej. Celem praktyki była również obserwacja dotycząca zasad funkcjonowania i organizacji pracy w Wielkiej Brytanii.

      W czasie pobytu uczestnicy mieli niezwykłą możliwość zapoznania się z kulturą angielską i przekonania się, jak żyje się i pracuje w innym kraju. Po codziennych praktykach zawodowych w lokalnych warsztatach samochodowych zwiedzali miasto i okolice a w weekendy brali udział w wycieczkach min. do Londynu, Liverpoolu, Coventry.

      W terminie 14.11-09.12.2016r. kolejna grupa 8 uczestników: Damian Porzucek, Konrad Zych, Karol Mynart, Grzegorz Gancarski, Karol Krzyżyk, Bartłomiej Pierzak, Wojciech Pękalski i Emil Bartkiewicz  realizuje praktyki zawodowe w Stafford.

      Projekt realizowany będzie do grudnia 2017 r. i w tym czasie wyjadą jeszcze dwie grupy uczestników.