RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w roku szkolnym 2017/2018

1. Paweł Żurek przewodniczący RR
2. Grażyna Podsiadło zastępca przewodniczącego RR
3. Elwira Kwiecień skarbnik
4. Agnieszka Ziara sekretarz
5. Agata Pobocha członek
6. Nartowski Piotrczłonek
7. Renata Rabiejczłonek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Elżbieta Jakubikprzewodniczący KR
2. Renata Petelickasekretarz KR
3. Tomasz Kuziaczłonek