RADA RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w roku szkolnym 2019/2020

1. Paweł Żurek przewodniczący RR
2. Grażyna Podsiadło zastępca przewodniczącego RR
3. Ewelina Metryka skarbnik
4. Agnieszka Ziara sekretarz
5. Aneta Moskwa członek
6. Agata Habaczłonek
7. Ryszard Kupczykczłonek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Znojekprzewodniczący KR
2. Joanna Janystsekretarz KR
3. Aneta Zagórskaczłonek