REKRUTACJA

REKRUTACJA_208-2019_regulamin
ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
W CHĘCINACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

docpdf

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO
TECHNIKUM  IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

docpdf

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

docpdf

ZASADY REKRUTACJI NA ROK  SZKOLNY 2018/2019
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

docpdf

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

docpdf

WNIOSKI DO SZKOŁY

WNIOSEK
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
na rok szkolny 2018/2019

docpdf

WNIOSEK
o przyjęcie do Technikum im.Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
na rok szkolny 2018/2019

docpdf

WNIOSEK
o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia  im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
na rok szkolny 2018/2019

docpdf

WNIOSEK
o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach
na rok szkolny 2018/2019

docpdf

WNIOSEK
Szkoła Policealna

docpdf

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

 

docpdf