SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
W CHĘCINACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Aleksandra Zeja

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ:

Patrycja Sikorska

Wiktoria Ciechańska

SEKRETARZ:

Julia Dziedzic

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

Wiktoria Danielewska
Angelika Chwastek
Karolina Myśliwiec
Zuzanna Żurek
Natalia Dziedzic
Kinga Góralska
Sandra Dróżdż
Sebastian Skowronek

SEKCJA PORZĄDKOWO- INFORMACYJNA:

Dawid Kupczyk
Sebastian Puchała
Cezary Puchała
Sebastian Puchała
Krzysztof Kwiecień
Konrad Różycki
Bartosz Ciepielewski
Grzegorz Filipowicz
Wiktor Przeździk
Mateusz Ziara

Opiekunowie:
mgr Teresa Jakubowska
mgr Edyta Baran

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Wybór Samorządu Uczniowskiego (IX).
2. Ślubowanie klas pierwszych (IX/X).
3. Przeprowadzenie akcji charytatywnych, m. in. kontynuacja współpracy z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Fundacją Błękitny Promyk (cały rok).
4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, szkolna grupa teatralna „Arcadius”(X).
5. Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” (XI/XII).
6. Opracowanie na bieżąco okolicznościowych gazetek ściennych (cały rok).
7. Udział w programach artystycznych poświęconych obchodom Święta Niepodległości, TKJ, a także w innych inicjatywach, które wynikną w ciągu roku szkolnego.
8. Akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, WOŚP (XII/I)
9. Konkurs na stroik świąteczny(XII/IV).
10. Spotkania z poetami regionu świętokrzyskiego.
11. Systematyczna pomoc w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom, którzy mają trudności w nauce (cały rok).
12.Wigilie klasowe.
13. Zorganizowanie Szkolnego Dnia Wiosny (III).
14. Pożegnanie klas maturalnych (IV).
15. Szkolny Dzień Dziecka.
16. Program artystyczny z okazji II Rocznicy Nadania Szkole Imienia (X).
17. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Samorząd Uczniowski podejmuje dodatkowe inicjatywy, które wynikają z bieżących potrzeb (np. konkursy, bezpieczne ferie, wakacje, pogadanki itp.)