WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Szkolny Zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

w Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach

pasek1
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej

doc                                        pdf

dokument w formacie Word        dokument w formacie pdf

pasek1

Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum

doc                                   pdf

dokument w formacie Word         dokument w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM MECHANICZNE
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM MECHANICZNE
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM MECHATRONICZNE
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM MECHATRONICZNE
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM INFORMATYCZNE
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

docdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1