WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Szkolny Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

w Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach

pasek1
Liceum Ogólnokształcące KLASA I

doc                                        pdf

dokument w formacie Word 2003    dokument w formacie pdf

pasek1

Liceum Ogólnokształcące KLASA II

doc                                        pdf

dokument w formacie Word 2003    dokument w formacie pdf

pasek1

Liceum Ogólnokształcące KLASA III

doc                                         pdf

dokument w formacie Word 2003     dokument w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM MECHANICZNE I MECHATRONICZNE

klasa Idocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IIdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IIIdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IVdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

klasa Idocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IIIdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IVdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

pasek1

TECHNIKUM INFORMATYCZNE

klasa Idocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf

klasa IIdocdok. w formacie Word pdfdok. w formacie pdf